دیفیوزر حباب درشت

دیفیوزر حباب درشت OXYaeroTM به منظور اختلاط موثر در حوضچه های متعادلسازی کاربرد دارد . اگر چه به این طریق هوادهی هم در داخل مایع انجام می پذیرد ولی به منظور هوادهی موثرتر پیشنهاد می گردد در حوضچه های هوادهی و مخازن پرورش ماهی از انواع دیفیوزر های حباب ریز OXYaeroTM ( دیفیوزر دیسکی – دیفیوزر لوله ای ) استفاده گردد .
جدول مشخصات دیفیوزر های حباب درشت OXYaeroTM


4 ~ 10
pH
270 Membrane Diameter (mm)
PP / ABS Diffuser Body
1 ” , ¾” Connection Size
40 °C Operating Temperature of Membrane
4 m2 Area of Influence Zone
15 Optimum Airflow ( Nm3/hr)
30 Maximum Airflow (Nm3/h)
12 Head Loss ( Cm Wc )
4 ~ 5 Bubble Size ( mm )