با سلام خدمت دوستان عزیزی که مطالب این تاپیک روو دنبال میکنند.

با یاری خدای مهربان مباحثی که قصد داشتیم در این تاپیک تحت عنوان از احتضار تا عالم قبر ذکر و در موردش تامل و تفکر بشه همین جا به پایان رسید