فرزند حرف‌شنو: به کودک بالای سه سال خود حرفتان را فقط یک بار بگویید:

اگر پیشتر باید یک حرف را چند بار می‌گفتید و کسی توجه نمی‌کرد، از این به بعد فقط یک بار با جدیت بگویید.

اگر او اهمیتی نداد، پیامدی متناسب با کرده‌اش در نظر بگیرید.

پس از مدتی او متوجه می‌شود که باید برای حرفتان ارزش قائل شود.


مقالات مرتبط:
http://forum.moshaver.co/f121/%D8%AE...7%D8%A7-33634/http://forum.moshaver.co/f121/%D8%A7...6%D9%87-38054/