سلام من با همسرم خیلی دعوا میکنیم مثال من یه سفر کاری یه روزه میخوام برم چه جنگ و دعوایی راه میندازه ک کجا میخوایی بری یهویی و معلوم نیست چکار میکنی . یا با دوستام قرار میزارم خانوادگی بریم بیرون یهو لحظه اخر سر پوششش قهر میکنه میگه نمیام و ابرومو میبره. بعد شروع میکنیم به همدیگه فحاشی میکنیم. من انسان بی متطقی نیستم ولی جوری منو ب اوج اعصبانیت میرسونه که دیگه نمیفهمم چکار میکنم. یا یهو گیر میده چرا با دختر عمت یا خالت گفتی خندیدی یا اینجوری سلام کردی دیونه شدم ولی دوسش دارم چند روز پیشم قهر کرده بود ۱۲ شب نه جواب میداد نه خونه فامیلاش بود بیرون بود منم زنگ زدم به پدرش گفتم مگه دختر از تو خیابون گرفتم زنم کجاس( ما عقد بسته ایم و خانمم یه ازدواج ناموفق داشته ) شروع کردیم به هم فحش دادن اونم الان میگه ابرو ریزی کردی سرکوفت میرنی بددهنی نمیخوامت ولی من عاشقش شده بودم و دوسش دارم نمیتونم ولش کنم