سلام راستش من خیلی رفتارم بده و خیلی دهن لق هستم تمام اسرار زندگی خودم خانوادم و همسرم و خانواده همسرمو جار میزنم اصلا دست خودم نیست تا با کسی حرف میزنم حتی غریبه تمام اسرار رو میگم و وقتی متوجه میشم ک همه چیزو گفتم.خیلی پرخاشگر و بددهنم همه حرفی میزنم و داد بیداد میکنم اصلا صبر ندارم،تمام پولمو هزینه فالگیر و دعانویس میکنم و چون میگن طلاق میگیری دل به زندگی نمیدم و همش تو فکر طلاقم و میگن شوهرت خیانتکاره همش بهش شک دارم و عاصیش کردم.توروخدا کمکم کنید،بخاطر دهن لقیم همه خانوادم با همسرم تو روی هم وایسادن با خانواده همسرم قهرم و ابرومون جلو همه رفته،توروخدا بگید چطوری عوض شم و دل همسرم و اعتمادشو بدست بیارم.انگیزه هردومون به زندگیمون صفر شده