دوستان عزيز
سلام به همگي
ممنونم كه منو راهنمايي مي كنيد و به پستي كه گذاشتم توجه داريد. اميدوارم هميشه شاد باشيد. دوست عزيز ديشب كمي كارهاي منزل رو انجام دادم رفتم روي مبل كنار همسرم نشستم قبلش داشته يواشكي پيامك بازي ميكرد رفتم كنارش بشينم پاشو رو ميز دراز كرد كه موبايلش بره زير باسنش. استرس گرفته بود و ....