سلام.این مشکلو همه زوجها دارن.حالا یکی کم...یکی زیاد.واسه شما مشکل بزرگ هست.در مورد راه حل پیشنهاد میکنم مدتی تحویلش نگیرین و از وظایف زناشویی امتنا کنین.