سلام من دختر19ساله برون گرابااحساسی هستم که8ماه هست ازدواج کردم براساس رسم ورسوم طرف دامادکه دخترروهمیشه چندروز درهفته خونشون نگه میدارن ماتقریباهرشب باهم هستیم مادرهمسرمیگن همیشه همسرم گیرنده احساس بوده فردی جدی هس وخواهری هم نداشته کلا بادخترارتباط نداشته وباروحیات دختراآشنانیس بخاطردرسش که اصفهانه هر10روزکه اونجاست4روزاینجاست من هم دانشجوهستم ازکودکی باعاطفی بزرگ شدم همیشه مرکز توجه دایی ها وخاله ها وعمو ها که تفاوت سنی کمی داریم بودم حالادوتا مشکل هس یکی اینکه باازدواجم همه اون محبت های خاص مثل بیرون رفتن بغل کردن بوسیدن و....ازطرف اونا از من صلب شده وهمسرم ساعتهاتوی تلگرام میچرخه کاناله خبری ویه پیام به من نمیده یه زنگ نمیزنه یه اس ام اس نمیده اگر من ندم تاحالایه شاخه گل نخریده برام اما بهم میگه دوستت دارم یاسعی میکنه حواسش بهم باشه ولی این نیاز به محبت من روارضانمیکنه احساس بدی دارم من دوست دارم همسر احساسی داشته باشم بغلم کنه نوازشم کنه لمسم کنه ودوم اینکه دوباردیدم باخانومهایی توی تلگرام صمیمانه صحبت میکنه وتا میگم تلگرامش رو پاک میکنه ومیگه نمیخوام چیزی که آزارت میده داشته باشم ونمیزاره روبه روکنم دوباره هم که میگم نصب کن اون مخاطب خاص روسریع پاک میکنه من براساس ایمانش ازدواج کردم واین مسئله بشدت منو متنفرمیکنه ازش همش فک میکنم داره باکسی حرف میزنه لطفا کمکم کنید