سلام
دوست عزیزم در زندگیهای صنعتی که مرد وزن خارج از خونه کار می کنند. وزن درمراودات اجتماعی قرار می گیره واستقلال مالی هم پیدا می کنه نگاه سنتی داشتنبه زن فقط ضربه زدن به بنیان خانواده است شما حالا همسرتون یک موقعیت درخونه داره ویک موقعیت در محل کار.
ایشون من کار به اینکه چراروابط همکارانش بیش از حدشده نمی دونم واصلا قضاوت نمی کنم این حساسیتهای شما بجاست یا نه
ولی فعلا به همسرتون کار نداریم شما می خوای چکار کنی؟
قطعا زندگیتو دوست داری که تلاش می کنی این مسایل حل بشه
من به قاطعیت میگم اگر همسر شما مشکلی می داشت اصلا اینقدرحساسیت ایجاد نمی کرد.وادامه نمی داد.شما با چک کردن موبایل همسرتون به جایی نمی رسی اول ارتباطات خودت رو براساس اعتماد متقابل درست کن.وعصبانیتت رو بذارکنار وبراساس ساخت ذهنی که الان نسبت بهش داری برخورد نکن وسعی کن خواسته های معقولش رو بفهمی .ومردی براش بشی که دوست داره کم کم مراودات تلگرامی وغیره رو وقتی براش مهم بشی میذاره کنار
فقط بجای سعی وتلاش برای کنترل همسرت ببین چه کارهایی لازمه خودت انجام بدی