امیدوارم مشکلت حل بشه

فرستاده شده از GT-I9505ِ من با Tapatalk