از مردی که زنشو بزنه حالم بهم میخوره. پست ترین نوع رفتار با کسی هستش که ادعا میکنی دوستش داری