با سلام
خانمی هستم 26 ساله و همسرم 30 ساله. سه ساله ازداوج کردیم تو این مدت از همه نظر همسرم عالی بوده فوق العاده با محبت و هر کاری برای خوشحالی من انجام میده اما بدترین اخلاقی که ایشون داره و کم کم داره منو به زندگیم سرد میکنه اینه که هر رفتاری از آدمای اطرافش ببینه دوس داره با خشونت و حتی قطع رابطه جواب بده.هیچ وقت جرات ندارم باهاش درد دل بکنم چون اگه بگم مثلا دوستم یا خواهرم همچین حرفی بهم زده سریع میگه باهاش دعوا میکردی.مخصوصا اگه کسی در مورد خودش یا زندگی مون حرفی بزنه انتظار داره سریع برم با طرف به طرز خیلی بدی دعوا کنم و کلا قطع رابطه کنم حالا فرقی نمیکنه خواهر خودش باشه یا خواهر من. به رفتار مردم خیلی سریع عکس العمل نشون میده و دعوا میکنه باهاشون منم که چیزی میگم تند میگه تو جلوی من جبهه میگیری و از اون حمایت میکنی نه من.دیگه واقعا موندم چیکار کنم اخه مگه میشه یه زن همسرش و حمایت کنه برای دعوا و تند خویی؟؟؟ میترسم اینجوری پیش بره هم اون دیگه سرد بشه هم خودم. شما بگید من چه جوری آرومش کنم و این همه حساسیت شو کم کنم. از اونطرفم فک نکنه من قصد دارم که اونو کوچیک کنم و پشتش نباشم.ممنونم