عزیزم خیلی ناراحت شدم که تا این حد مستاصل شدی ...
اخه چرا باید از ایشون بترسی ..
ایشون مادر همسرتونن و احترامشون واجب ...
ولی قراااااااار نیست لذت زندگی از شما و همسرتون گرفته بشه که چکار کنین 7وشش بیاد چکار کنیین بدشنیاد ..
شما دو انسان مستقل و یک زوج هستین که حق زندگی و شادی و در پیش گرفتن علایق خودتون رو دارید ...میخواد ایشون خوشش بیاد ..میخواد بدش بیاد !


هرگز نزارین همسرتون متوجه بشه که شما از مادرش میترسین !
شما قوی و شاد باشین و جاجازه دخالت به هیچ احدی رو توی روابط و علایقتون ندید .
محکم باش و از همسرت بخواه کنارت باشه و پشتت رو خالی نکنه ...

همسرتون هم این وسط داره بهش ظلم میشه ..از یک طرف مادر بی منطق داره و از طرف دیگه همسرشم از مادرش میترسه و مدام ناراحت و نالانه ...


نزارین زندگیتون به این وضع ادامه پیدا کنه ..

با قدرت مدیریت روابط رو در دست بزارین و در برابر دخالت هاشون سکوت کنین و کار خودتون رو انجام بدین هر چند بوش بیاد و بدو بیراه بگن بهتون ..

مهم شمایین که حق دارین برای زندگی خصوصیتون برنامه ریزی کنین و کارای مورد علاقتون انجام بدین .