از این به بعد یه سلام سرسری بکن و رد شو منتظر جواب واینسا . سعی کن دل مادر شوهرتو به دست بیاری از همه چیز مهم تره . همیشه هم سعی کن جلوی جم خیلی رفتار خوب و شادی رو داشته باشی هر موقع اومد سمت شوهرت ، شهرت و ببر یه جای دیگه . هر چی ازش دوری کنی بهتره . همیشه واسه مادرشوهرت یه شاخه گل هم که شده بخر و جلوی اون بهش بده . سعی کن با سیاست رفتار کنی . هر چیزی که لجشو در میاره با سیاست تمام تکرارش کن اینطوری مثل خودش که رفتار کنی ادب میشه درضمن فکر کنم گفتین یه جاری دیگه هم داری اون چجوری باهاش کنار میاد؟