سلام
خانوم محترم سردمزاجی همسرتون رو پای جذاب نبودن خودتون نگذارید
یه مرد اگه همسرش رو دوست نداشته باشه و بهش میلی نداشته باشه صبح خروس خون نمیره سرکار
و شب برگرده حتما زندگیش رو دوست داره
حتما برید به کلینیک های س ک س ولوژیست اگه شوهرتون همراهیتون نکردن خودتون مراجعه کنید تا راه حل بگیرید