بچه موهبت خیلی بزرگیه . اما اگه بخواید بچه داشته باشید توی این زندگی که توصیفش رو برای همه کردید باید خودتون رو فراموش کنید و رفتارهای بد همسرتون رو نادیده بگیرید به خاطر فرزندتون کما اینکه به دلیل اینکه ایشون مشکلات روانی حل نشده دارند ممکنه که روی فرزندتون هم تاثیر بذاره چون مادره که بچه رو بزرگ می کنه.
اما در مورد سقط هم هیچ جایی قانونی این کار رو انجام نمی ده به دلیل سیاست ازدیاد جمعیت در سالهای اخیر و این اشتباه شما بوده که با وجود اینکه همسرتون این و به شما گفته شما اجازه دادید که جلوگیری از سمت ایشون باشه. ولی اگه این بچه رو نمی خواید تا قبل از سه ماهگی حتما سقط انجام بشه که گناهی روی گردنتون نمونه حداقل.