مشاور
تبلیغات مشاور
  
  

نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: تلنگر

 1. Top | #1

  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  عنوان کاربر
  کاربر فعال
  ميانگين پست در روز
  3.86
  نوشته ها
  5,270
  تشکـر
  6,024
  تشکر شده 6,169 بار در 2,945 پست
  سیستم عامل و مرورگر

  تلنگر

  نمیدونم این داستان کوتاه چقدر مورد توجه شما قرار بگیره
  ولی برای من که خیلی جالبه بود،
  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ پﯿﺸﺮﻓﺖ کشور ﺁﻟﻤﺎن به روایت یك دوست:

  ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
  ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻣﺸﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﻮﮐﺲ ﺩﺍﺭﻧﺪ

  ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ; ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﮒ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ، ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯼ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ.
  ﺁﻧﺠا زﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ یک ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟!

  ﺩﺭ ﻣﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ پﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺑرای آﻧﻬﺎ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ آنها ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪکه هیچ ماده ی غذایی باقی نگذراند!
  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿ هﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻏﺬﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻏﺬﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ!
  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺗﺮﮎ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎﯼ پﯿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ
  ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
  ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ پﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍﯼ
  ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟!
  ﺧﺎﻧﻡ پﯿﺮ ﺳپﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ.
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ 50 ﯾﻮﺭﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﯾﻢ!
  ﺍﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ: ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﮑﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺪﻫﯽ،
  پﻮل ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ متعلق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ.

  افراد ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩر ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴتند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻋﺬﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ.

  ﻃﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ شگفت زده مان ﮐﺮﺩ.
  ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ پﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و برای اینكه ﻣﻨﺎﺑﻊ آن به مرحله
  قابل استفاده شدن برسند، هزینه زیادی صرف شده است. با این وجود، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.
  ﺑﯿﺎئيم ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻣﺎﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
  ﺯﯾﺮﺍ .....
  ﺍﮔﺮ ﭼﻪ پﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ.
  خواهش می کنم با وجود کم آبی و ارزشمندی محصولات کشاورزی و مواد غذایی، هم در منزل اسراف نکنید و هم اگر به رستوران و عروسی رفتید بدون خجالت و رودربایستی اضافه غذای خودتون رو ببرید خونه بعد استفاده کنید، اصلا هم زشت نیست!  شاید این ماه بیاید...شاید
  برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی می توانید با متخصصان ما تماس بگیرید.

 2. 4 کاربران زیر از fateme.68 بابت این پست مفید تشکر کرده اند


 3. Top | #2

  دلنوشته کاربر
  تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است.
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  عنوان کاربر
  کاربر انجمن
  ميانگين پست در روز
  1.41
  نوشته ها
  1,999
  تشکـر
  2,867
  تشکر شده 3,824 بار در 1,232 پست
  سیستم عامل و مرورگر
  حالت من
  ShadOsarhal

  پاسخ : تلنگر

  تلنگر زیبایی بود باید همه رعایت منابعو بکنن تا پیشرفت جمعی صورت بگیره
  تو کشور ژاپن اگه اشتباه نکنم اگه غذا ها رو تو روستوران ببرن خونه یجور بی شخصیتی میدونن!
  و تو ایران اگه اینکار رونکنن ازدستت رفتن مالشون میکنن خخخ ولی عده ای هم هستن که همچینکاری رو بی ارزشی میدونن!
  برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی می توانید با متخصصان ما تماس بگیرید.

  آموخته ام که:خدا عشقست و عشق تنهاخداست!
  آموخته ام: وقتی ناامید میشوم خدا،با تمام عظمتش،عاشقانه انتظار میکشد،دوباره به رحمتش امیدوارشوم!

  آموخته ام: اگر تاکنون به آنچه خواستم نرسیدم،خدا برایم بهترش را درنظر گرفته!

 4. کاربران زیر از mahastey بابت این پست مفید تشکر کرده اند


 5. Top | #3

  تاریخ عضویت
  Sep 2014
  عنوان کاربر
  کاربر فعال
  ميانگين پست در روز
  9.05
  نوشته ها
  13,344
  تشکـر
  10,696
  تشکر شده 13,425 بار در 6,841 پست
  سیستم عامل و مرورگر
  حالت من
  Badhal

  پاسخ : تلنگر

  کلا کشور الان معروف به مقرراتی بودن

  همه چیزشون رو قانون و مردمانش هم گوش میدن
  برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی می توانید با متخصصان ما تماس بگیرید.
  زندگی سه دیدگاه داره

  دیدگاه شما
  دیدگاه من
  حقیقت

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بازدید کنندگان با جستجو های زیر این صفحه را پیدا کرده اند

كلمه تلنگريعني چه

لیست کاربران دعوت شده به این موضوع

جستجوهای مرتبط در گوگل
تلنگر,  تلنگر ستین,  تلنگر زدن,  تلنگر متن,  تلنگر به انگلیسی,  تلنگر کانال تلگرام,  تلنگر اهنگ,  تلنگر عکس نوشته,  ستین تلنگر,  تئاتر تلنگر,  تلنگر ستین,  تلنگر بارون علیرضا روزگار,  تلنگر متن,  تلنگر به انگلیسی,  تلنگر کانال تلگرام,  تلنگر اهنگ,  تلنگر عکس نوشته,  تلنگر زدن یعنی چی؟,  ستین تلنگر,  تئاتر تلنگر,  

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
twitter Google Plus facebook


آدرس ایمیلتان را بدون دابلیو دابلیو وارد کنید