مدل : J210F
منطقه : هند
زبان انگلیسی
کیبورد : فارسی

تاریخ انتشار : 2016-09-06

دانلود.................