دمت گرم حرف دل منو زدی
بعضی وقتا پیامایی که بچه ها به عنوان مشاوره میذارن واقعا ناامید کننده و شرم آوره
شماهایی که میخواین نظر بدید یکم فکر کنید ....