سلام من یه دختر20 ساله هستم که از لحاظ خانوادگی و پدرم مجبورم خودم کارکنم یعنی سه سالی میشه ک خودم شروع بکارکردم و خرج خودم و خواهرو برادرم هم خودم میدونم دانشجو ترم اخرم هستم و اصلا هم ب ازدواج تمایلی ندارم اما تازگیا با یکی اشنا شدم ک فقط چندروز باهاش بودم و فقط هم تلفنی ک این اقا ظاهرن بدجوری عاشق شده من بهش هیچ حسی ندارم اخه یه بار ک دیدمش از تیپ قیافش خوشم نیومد نمیدونم چیکارکنم عذاب وجدان بدی دارم هر روز با التماس و بغض زنگ میزنه و خواهش میکنه باهاش اتفاقی اشنا شدم اخه خیلیی موقعییت های بهتر ازاینم دارم اما عذاب وجدان بدیی دااارم چیکاارکنم بهش حسی ندارم نمیتونم باهاش باشم اما میترسم اهش دامن گیر شه چون معلومه بدجوری وابسته شده