انحراف جنسی مبدل پوشی (transvetism-ترانسوتیزم):
images.jpg
نوعی انحراف جنسی که بیشتر در مردان مشاهده می شود. این دسته از افراد با پوشیدن لباس زنانه و معمولا" پس از آن به خود ارضایی می پردازند که در این صورت هم خود را فاعل و هم مفعول تصور می کنند.

دلیل اینکه مبدل پوشی مناسب نیست مشکلاتی است که از نظر اجتماعی , خانوادگی و مهمتر از همه فردی برایش درست می شود.

پسری و یا دختری که مبدل پوشی می کند اگر حمایت خانواده را نداشته باشد مشکلات بسیاری را در اجتماع تجربه میکند و افراد دیگر به طور قطع از آنها سوء استفاده جنسی خواهند کرد.
images-1-.jpg
اینکه چند درصد از ترنسکشوال ها این قابلیت را دارند - چه از نظر شخصیتی , چه از نظر خانوادگی و اجتماعی - که به طور کامل تغییر جنسیت بدهند و نقش جنس مخالف را بازی کنند واقعا باید مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از افرادی که تغییر جنسیت می دهند از طرف خانواده طرد خواهند شد , پسری که تغییر جنسیت دهد و از خانواده طرد شده و برای ادامه زندگی و دادن اقساط عمل تغییر جنسیت مجبور شود در نقش یک فاحشه بقیه زندگی خود را طی کند مطمئنا نمی تواند زندگی خوبی را حتی برای آینده اش تجربه کند.

یا فردی را در نظر بگیرید که مبدل پوش و ترنسکشوال است ولی می داند که هیچ گاه نمی تواند بنا به دلایل مختلف تغییر جنسیت دهد ولی این بار گران را تا آخر عمر بر دوش می کشد.

ولی مسئله اصلی چیز دیگری است , فردی که مبدل پوش است و همراه با مبدل پوشی دست به استمناء می زند در واقع دچار دو نوع دوگانگی می باشد اول آنکه هنوز تفاوت های جسمی زن و مرد در ذهن او دچار توهم است و دوم آنکه نقش خود به عنوان یک مرد نمی پذیرد و در نتیجه دچار اختلالی است که خود را به این صورت نشان داده است.

دور بودن روانی از پدر و نپذیرفتن پدر در زندگی به دلایل مختلف - ظاهر نا مناسب , سیاست زندگی اشتباه وی و ... - و آشنا نشدن با اندام های جنسی زنانه و مردانه و داشتن مادری مرد گریز و وابستگی به چنین مادری - همه می تواند موجب مبدل خواهی در فرد شود , بطوری که وی سعی کند نقش جنس مخالف را به عهده بگیرد آن هم در شرایطی که با این نقش آشنا نیست , بهترین کار این است که فرد زندگی در نقش جنس مخالف را حداقل چند ماه و بصورت 24 ساعته تجربه کند , مطمئنا بسیاری از موارد دیگر خواهان تغییر جنسیت نخواهند بود , تنها مشکلی که این امر از بین رفتن وجه قبلی فرد است و ثبت شدن این مبدل پوشی در نزد فامیل و اجتماع است که راه را برای بازگشت فرد سخت میکند.