عزیزم اولا تو تو سن حساس بلوغی کاملا طبیعی همچین حسایی منم همسن تو بودم دقیقا همین رفتارو داشتم و میزدم تو روی خانوادم میگفتم شما فرق میذارید یکم بزرگتر شی متوجه میشی بعد چون تو الان بچه ای ندید میگیرنت تو باید خودت بکشی بالا حتی از برادر عزیزتم بیشتر اونوقت میبینی که برای کی بیشتر ارزش قائلن ولی شک نکن که وقتی سنت یکم که بره بالاتره همه چی بهتر میشه ............ انشالا