مشکلات کودکانبچه ها مشكل نيستند، آنها فقط گاهي مشكلاتي دارند.


بچه ها نياز به اصلاح شدن ندارند، بلكه رفتار آنها ممكن است نياز به اصلاح شدن داشته باشد.


بچه ها بد نيستند، بلكه ممكن است بعضي از رفتارهاي آنها بد باشد.


بچه ها تنبل نيستند بلكه ممكن است انگيزه، توانايي يا انرژي انجام كاري را نداشته باشند.


بچه ها لجباز نيستند، تنها به دنبال استقلال هستند و ميخواهند با انجام كارها به روش خودشان اعتماد بنفس خود را بالا ببرند.


بچه ها سد راه پيشرفت ما نيستند بلكه دليل پيشرفت ما هستند.مشکلات کودکان


اگر ذهنيت خود را عوض كنيم و برداشت خود را تغيير بدهيم، بسياري از مسائل خود بخود حل ميشوند.