یادش بخیر پارسال همین موقع چقد تب صندلی داغ٬ داغ بود...