با سلام
می خواستم بدونم علت اینکه بعضی ها از مناطق کوچک و آروم متنفرند و دوست دارند در شهرهای خیلی بزرگ مث تهران زندگی کنند چیه . ایا ریشه در کودکیشون داره . یا ؟ ...

سپاس .