باید ببخشید مریم جون فرصت نشد تولدت رو تبریک بگم.میدونم دیر شده اما اگر قبول کنی میخوام تولدتو پساپس تبریک بگم.تولت مبارک مریم گل.ایشالا۹۰۰۰۰۰ساله شی و ارزوهات تک تک براورده شه