سلام ؛بهترین کسیکه میتونه واس شما همسرپیداکنه خانوادتون وخودتون هستین!الان کلا فرهنگهای زندگی ی جوری شده تو دانشگاه مادخترایی هستن که ی زمانی دخترای چادری ومذهبی رو مسخره میکردن ب قول دوستان امل میگفتن بهشون الان همون دخترا واس دلبری کردن پیش پسرا چادرعربی سرمیکنن البته با کلی ارایشو وموها بیرون واقعا ادم شاخ درمیاره ازکارهاشون