داداش گل

این فکر مسخره بچگونه رو بزار کنار

خودکشی سیخی چند؟؟

داداش من میگم اصن خانوادت هرچی میگن برا خودت نزار بزن به بیخیالی

من میگم برو یه جا سرکار که جای خوابم داشته باشه اصلا فک کن خانواده نداری

بچسب به شغلت پول جمع کن خودتو سر و سامان بده خودتو کامل آماده کن از لحاظ مالی و معنوی اصلا فک کن هیج خانواده ای نداری داداش

درس اگر میخونی تمومش کن برو سربازی (پول قبلش جمع کن)بعد بیا دوباره برو سرکار و ازدواج کن مطمعن باش زن زندگیت حال و هواتو یه دنیا تغییر میده

فقط دوتا چیز مهمه:

1-دیگه هیچ فکری به خانوادت نکنی یعنی هرچی بهت میگن حتی چوب تو آستینت کردن بزن به بیخیالی اصلا انگار نه انگار

2-شغل پیدا کن

3-درستو تموم کن

4-سربازی
5-شغل
6-ازدواج