نقل قول نوشته اصلی توسط پژمان نمایش پست ها
نمردیم و خنده فرخ خان رو دیدیم
دقت کردین فرخ نسبت به قبل صمیمی تر شده
شما هم اقا فرخ رو گذاشتی زیر ذره بین ها. شوخی کردم.دلخور نشین پیلیز