دوست عزیزی 💗
که داری این
پستومیخونی
ازته دل ازخدا
میخوام
به هرچی که آرزوشو
داری برسی

تقدیم باشادی و بهترین آرزوهافرستاده شده از SM-J110Hِ من با Tapatalk