خیلی ممنونم از نظرات تمامی دوستان واقعا لطف کردید
مشکل منم برطرف شد و رفتم دیدمش و هیچ حسی واسم بوجود نیومد حالا با خیال راحت میتونم اگر کوچکترین خاطره ای هم توی ذهنم بود دور بریزم و با خیال راحت ازدواج کنم