چه موقع احتیاج به عوض کردن شغل داریم؟
عوض کردن شغل از تصمیم های مهم و پر اهمیت زندگی اشخاص می باشد ، که می تواند آینده آنها
را تغییر دهند.
اکثر اشخاص از شغل خود راضی نمی باشند و یا در شغلشان استعداد آنها بی اهمیت می باشد.
بعد از مدتی احساس پوسیدگی و خسته شدن بیش از اندازه می کنند و به تعویض شغل می اندیشند.
ولی تعویض شغل به همین راحتی نمی باشد.

شهامت تعویض شغل
تعویض شغل در جامعه امروزی احتیاج به شهامت دارد . مخصوصا اگر به جز خودتان مسئول اشخاص
دیگر هم باشید.
راضی بودن از شغل مسئله مهمی در سالم بودن روان اشخاص می باشد که به هیچ وجه نباید از
آن صرف نظر کرد. پس به چه صورت باید شهامت تعویض شغل را به دست آورد؟


علت تعویض شغل
یکی از علت های مهم تعویض شغل ، نبود عدم امنیت در شغل می باشد. امن بودن شغل مسئله ای
است که مستقیما در برابر راضی بودن اشخاص موثر می باشد.
مسئله دیگری که اهمیت دارد رابطه شغلی مطلوب می باشد .
دشواری رفتاری همکاران و مسئله های متفاوت کاری در طول روز بر اعصاب و روان شخص موثر است.
همکاران ما قسمتی از ساعت در جوار ما هستند و اگر فضای کار دارای شرایط بحرانی باشد ، یکی از
علت های تعویض شغل می باشد.
تعویض شغل علت دیگری مانند حقوق بیشتر ، عوض شدن پایه ، بیشتر شدن مهارت و........ را به همراه
دارد.


وقت مطلوب تعویض شغل
اگر از شغل خود خسته شده اید ، و اطمینان دارید در شغل دیگری امکان موفقیت بیشتری خواهید داشت
کمی خطر مشکلی ندارد.
البته این مسئله خیلی به داشتن روحیه شما بستگی دارد.
*به چه اندازه احتیاط کار می باشید؟
* اگر در شغل جدید خود موفقیت کسب نکرده اید مایل هستید سختی آن را تحمل کنید؟
*راضی بودن از شغل برای شما اهمیت دارد یا انجام دادن فعالیت های روزانه و به دست آوردن درآمد
متوسط؟ به چه اندازه جاه طلب هستید؟
* به طور پیوسته با همکارانم در اختلاف می باشیم. آیا صحیح می باشد به اختلافم ادامه دهم یا
یا از کارم صرف نظر کنم؟ روش دیگری امکان ندارد؟ به دیوانگی رسیده ام؟
*در یک مکان دیگر به من درخواست کار دادند ولی شهامت ندارم خطر ایجاد کنم ، احتیاج به مشاوره
دارم، دو دل شده ام لطفا من را راهنمایی کنید.


مقالات دیگر:

شغلهای مربوط به هر گروه خونی کدام است؟


رسیدن به موفقیت