همانطور که می دانید امروزه تعداد سایت های دانلود آهنگ از تعداد خوانندگان و آهنگ ها بیشتر شده و اکثر مواقع مخاطب سردرگم می شود .
که کدام سایت را به عنوان برند انتخاب کرده و همیشه به آن رجوع کند.
برخی سایت های دانلود آهنگ جدید حاوی تبلیغات آزار دهنده می باشند.
و بازدید کننده با مراجعه به ان سایت احتمالا با بازشدن چندین پنجره ی جدید و پاپ آپ مواجه گردیده که باعث می شود با کلی زمان اضافی مجبور به بستن آنها شود


ويژگي اول: نهايت استفاده و بهره رو از اين استعداد خدادادي ببريم.
توضيح مطلب رو با يك مثال شروع مي كنم.
فرض كنيد فقط به اندازه ي يك كف دست آتيش در اختيار داريم كه نهايتا مي تونه آب يك كتري رو به جوش بياره.
در اين شرايط اگر از يك قوري كوچيك براي گرم كردن آب استفاده كنيم در واقع از نهايت توانايي آتيش بهره نبرديم.
استعداد گفتن شعر كه براي افراد مختلف متفاوته دقيقا مثل اون آتيشه.
اكثر افرادي كه ترانه هاي ضعيف مي گن در واقع از تمام استعداد و توانايي خدادايشون در گفتن شعر و ترانه استفاده نمي برند .
و در مقايسه با مثالمون،از توانايي آتيش،فقط به اندازه ي يك قوري كوچيك براي به جوش آوردن آب استفاده مي كنند.
بنابراين براي سرودن يك شعر و ترانه ي خوب بايد نهايت استفاده از اين استعداد خدادادي را ببريم.


ويژگي دوم:با فكر سرودن نه فكر كردن و سرودن...!
شايد در نگاه اول "با فكر سرودن" و" فكر كردن و سرودن" هر دو يك مفهوم را در نظرمخاطب تداعي كند اما در واقع اين دو مفهوم، متفاوت از يكديگرند..
فكر كردن و سرودن يعني اين كه ما بدون هيچ احساس و استعدادي،سعي كنيم با فكر كردن به سوژه هاي مختلف يا يك سوژه ي خاص دست به خلق شعر و ترانه بزنيم.
در حالي كه" با فكر سرودن" تلفيقي از فكر و احساس در سرايش است كه البته ابتدا احساس وارد كار مي شود و سپس فكر،چاشني كار مي شود.
"با فكر سرودن" سبب مي شود كه ما نهايت استفاده را از احساس و استعداد شعري خود ببريم.
و از اين جهت رعايت ويژگي دوم،خود به خود ما را به سمت رعايت ويژگي اول سوق مي دهد.
براي اين منظور كافيست در هنگام سرايش كه طبعا با احساس سرايش نيز همراه است،فكر را نيز چاشني كار كنيم .
و احساس خود را با كلمات دم دستي و تكراري هدر ندهيم.
"با فكر سرودن" سبب مي شود ما نهايت بهره را از احساس و استعداد شعري خود ببريم.
البته بايد توجه داشت كه در سرايش با چاشني فكر، تمامي واژه ها برخواسته از احساس است كه با چاشني فكر همزمان بازنويسي(edit) مي شود.
در واقع احساس ايده و پيشنهاد مي دهد و فكر راجع به آن ايده نظر مي دهد.


ويژگي سوم:در بيان،كمي خودماني باشيم
اين ويژگي تنها مختص ترانه است در حالي كه دو ويژگي بالا در مورد شعر هم مصداق پيدا مي كند.
هر چه ما در بيان ترانه خودماني تر باشيم،عده يبيشتري از اقشار جامعه با آن ارتباط برقرار مي كنند.
هر چه يك ترانه به صحبت كردن روزانه ي ما نزديك تر باشد، تاثيرگذارتراست.
چرا كه افراد بيشتري مفهوم و شباهت آن را با زندگي واقعي خود درك مي كنند.
و احساس مي كنند شايد اين اتفاق روزي در زندگي آنها نيز رخ داده است.
البته يك ترانه بايد در عين سادگي حرفي نيز براي گفتن داشته باشد.