نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوع: تعبیر خواب رابطه جنسی

226735
 1. بالا | پست 1

  عنوان کاربر
  کاربر انجمن
  تاریخ عضویت
  May 2015
  شماره عضویت
  16876
  نوشته ها
  3
  تشکـر
  0
  تشکر شده 1 بار در 1 پست
  میزان امتیاز
  0

  تعبیر خواب رابطه جنسی  من دختری 20 ساله هستم و خواب های آشفته جنسی با دایی خودم که خیلی دوسش دارم میبینم

  با توجه به اینکه من کودکیم را اغلب با دایی ام گذرانده ام و بیشتر اوقات با او تنها بودم حتی به سفر هم رفته ام

  و این خواب هایم و یکی هم اینکه رفتار نادرست دایی ام رو با کودکان دیگر الان میبینم که از لب هاشون میبوسه بغلشون میکنه

  سینه هاشونو ماساژ میده احتمال میدم با منم این رفتارو داشته البته من چیزی که نشون بده آزار جنسی دیدم یادم نمیاد شاید این کارارو

  به شوخی باهام کرده ولی الان خواب های آشفته ای میبینم باهاش مثلا میبینم دستشو گذاشته رو سینمو فشار میده با ولع لب هامو میخوره

  و هم من لختم هم اون و با لذت به هم میپیچیم و جای تعجب داره که تموم کارای تو خوابم با رضایت و دلبخواه من انجام میشه

  من چیکار کنم کمکم کنید

 2. کاربران زیر از سونیا20 بابت این پست مفید تشکر کرده اند


 3. بالا | پست 2

  عنوان کاربر
  کاربر ویژه
  تاریخ عضویت
  May 2014
  شماره عضویت
  3710
  نوشته ها
  9,715
  تشکـر
  4,204
  تشکر شده 10,167 بار در 5,101 پست
  میزان امتیاز
  16

  پاسخ : آزار جنسی کودکان

  نقل قول نوشته اصلی توسط سونیا20 نمایش پست ها

  من دختری 20 ساله هستم و خواب های آشفته جنسی با دایی خودم که خیلی دوسش دارم میبینم

  با توجه به اینکه من کودکیم را اغلب با دایی ام گذرانده ام و بیشتر اوقات با او تنها بودم حتی به سفر هم رفته ام

  و این خواب هایم و یکی هم اینکه رفتار نادرست دایی ام رو با کودکان دیگر الان میبینم که از لب هاشون میبوسه بغلشون میکنه

  سینه هاشونو ماساژ میده احتمال میدم با منم این رفتارو داشته البته من چیزی که نشون بده آزار جنسی دیدم یادم نمیاد شاید این کارارو

  به شوخی باهام کرده ولی الان خواب های آشفته ای میبینم باهاش مثلا میبینم دستشو گذاشته رو سینمو فشار میده با ولع لب هامو میخوره

  و هم من لختم هم اون و با لذت به هم میپیچیم و جای تعجب داره که تموم کارای تو خوابم با رضایت و دلبخواه من انجام میشه

  من چیکار کنم کمکم کنید

  دوست عزیز نباید تعبیر خواب رو به زندگی واقعی خودتون ربط بدید

  چون تعبیر خواب به هفتاد وجه باز میشه و تعابیر مختلفی ازش بیرون میاد

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :


  در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.


  اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.


  اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.


  اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.


  اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید. خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند. معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.  حضرت دانیال گوید :
  مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.  محمد بن سیرین گوید :
  اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد. اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود معبران در مورد این خواب گویند:از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید. اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند. اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند.  جابر مغربی گوید :
  اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.  اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:
  اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد. اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود. اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است.  اسماعیل بن اشعث گوید :
  اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد. اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.  خالد بن علی بن محد العنبری گوید :
  هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است. اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.  حضرت دانیال گوید :
  نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند کسی با او نزدیکی نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خودنزدیکی کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.
  امضای ایشان

  خـــــدانـگهــــــدار


 4. کاربران زیر از farokh بابت این پست مفید تشکر کرده اند


 5. بالا | پست 3

  عنوان کاربر
  کاربر محروم
  تاریخ عضویت
  Mar 2015
  شماره عضویت
  13463
  نوشته ها
  651
  تشکـر
  204
  تشکر شده 880 بار در 414 پست
  میزان امتیاز
  0

  پاسخ : تعبیر خواب رابطه جنسی

  نقل قول نوشته اصلی توسط سونیا20 نمایش پست ها


  من دختری 20 ساله هستم و خواب های آشفته جنسی با دایی خودم که خیلی دوسش دارم میبینم

  با توجه به اینکه من کودکیم را اغلب با دایی ام گذرانده ام و بیشتر اوقات با او تنها بودم حتی به سفر هم رفته ام

  و این خواب هایم و یکی هم اینکه رفتار نادرست دایی ام رو با کودکان دیگر الان میبینم که از لب هاشون میبوسه بغلشون میکنه

  سینه هاشونو ماساژ میده احتمال میدم با منم این رفتارو داشته البته من چیزی که نشون بده آزار جنسی دیدم یادم نمیاد شاید این کارارو

  به شوخی باهام کرده ولی الان خواب های آشفته ای میبینم باهاش مثلا میبینم دستشو گذاشته رو سینمو فشار میده با ولع لب هامو میخوره

  و هم من لختم هم اون و با لذت به هم میپیچیم و جای تعجب داره که تموم کارای تو خوابم با رضایت و دلبخواه من انجام میشه

  من چیکار کنم کمکم کنید
  درود - سوای جواب فرخ جان عرض کنم از نظر علم روانشناسی : این ناشی از قوه تخیل شماست و یا ترس و استرسی که از رفتار و مهم تر بزرگنمایی شما از برخورد دایی تون با کودکان میبینید هست و این تصویر درذهنتون تداعی میشه .
  که کودکیتون با ایشون سپری شده و یا بی نهایت راحت به این سمت سوق داده میشه شما هم مورد این شیطنتها ای شوخی ها بودین .
  همین امر خیالپردازی جنسی در ضمیر ناخودآگاه شما شکل می گیرد، که منجر به این مورد خواب شما میشه .
  بهتره یایک روانشناس حضوری ملاقات تاافکار شما رو مثبت و این قوه تخیل ازار جنیستون رو کنترل کنن
  واین روتوجه داشته باشید که رویای رابطه جنسی و میل به نزدیکی، برخواسته از حالات درونی ماست.
  توصیه میکنم کمی تامل کنید واینقد افکارتون رومعطوف این مورد نکنید چون ب مرور قوت گرفته و شمارو دچار ی سری تنشها وحتی افکار منفی وبدبیینی نسبت به دایی تون میکنه .
  بهرحال عرض کنم بایک مشاو ردراین زمینه ملاقات داشته باشید وبهتر است در حین این تخیلات روابط نامعقول به نکات مثبت وخوب فکر کنید نه به روابط یا حالاتی که ممکن است به جسم یا روح شما لطمه ومنجر به این حس درشما شود قطعا دراینده ضرباتی به روح وران شما وارد کند..
  مورد ویا سوال یدراین زمینه بود درخدمتتونم یاحق

 6. کاربران زیر از Dr . Security بابت این پست مفید تشکر کرده اند


 7. بالا | پست 4

  عنوان کاربر
  کاربر انجمن
  تاریخ عضویت
  May 2015
  شماره عضویت
  16876
  نوشته ها
  3
  تشکـر
  0
  تشکر شده 1 بار در 1 پست
  میزان امتیاز
  0

  پاسخ : تعبیر خواب رابطه جنسی

  ممنونم از پاسختون

 8. بالا | پست 5

  عنوان کاربر
  کاربر انجمن
  تاریخ عضویت
  May 2015
  شماره عضویت
  16876
  نوشته ها
  3
  تشکـر
  0
  تشکر شده 1 بار در 1 پست
  میزان امتیاز
  0

  پاسخ : تعبیر خواب رابطه جنسی

  مرسی از راهنماییتون

 9. بالا | پست 6

  عنوان کاربر
  کاربر انجمن
  تاریخ عضویت
  Mar 2018
  شماره عضویت
  38006
  نوشته ها
  11
  تشکـر
  0
  تشکر شده 8 بار در 8 پست
  میزان امتیاز
  0

  پاسخ : تعبیر خواب رابطه جنسی

  اصولا ما به چیزایی که خیلی فکر می کنیم خوابش رو می بینیم من خودم بارها خواب سگ دیده ام بخاطر اینکه از کودکی از سگ می ترسم

 10. کاربران زیر از msnmsn بابت این پست مفید تشکر کرده اند


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 05-07-2015, 11:25 AM
 2. نرم افزار تعبیر خواب
  توسط Dr . Security در انجمن اینترنت و کامپیوتر
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 03-30-2015, 10:19 AM
 3. اثرگیری بیشتر دختران از تعارض در روابط والدین
  توسط Artin در انجمن روانشناسی کودک و نوجوان
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 12-26-2013, 11:00 AM
 4. رنگ ها در خواب و تعبیر آن از دیدگاه روانشناسی
  توسط R e z a در انجمن روانشناسی رنگ و هنر
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 11-02-2013, 11:13 PM
 5. تعریف اختلال روانی
  توسط Ravanshenas در انجمن مباحث مشترک دانشکده
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 06-10-2013, 07:56 PM

لیست کاربران دعوت شده به این موضوع

کلمات کلیدی این موضوع

© تمامی حقوق برای مشاورکو محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد