ارتباط زناشویی در دوران بارداری از لحاظ شرعی در صورتی که برای خانمها بدون ضرر باشد و باعث اذیت او یا حمل نشود.
نزدیکی کردن با او هیچگونه مشکلی ندارد و از لحاظ پزشکی نیز اگر نزدیکی به صورتی انجام شود.
که موجب فشار آوردن بر رحم و یا شدت پیدا کردن انقباضات رحم نشود هیچ گونه مشکلی ندارد.
و البته هر کسی که سابقه سقط جنین داشته باشند یا لکه بینی در زمان بارداری بهترین کار این می باشد .
که به هیچ عنوان نزدیکی صورت نگیرد و آمیزش باید تا هنگامی که عوامل فوق از میان برود ترک شود.
و البته برای این که تمایلات جنسی مرد به ارضا شدن برسد شیوه های نزدیکی مخصوص روزهای حاملگی موجود می باشد.

بیشتر زوج ها در دوران بارداری تحولاتی را در روابط خود به تجربه کردن خواهند پرداخت و بیشتر آنها نزدیکی عاطفی
و تعهد بیشتری نسبت به یکدیگر خواهند کرد اما عده ای هم امکان دارد تضاد و کشمکش های فراوانی را به احساس کردن بپردازند.
زوج هایی که در زمان قبل از بارداری مشکل هایی را در روابط خود احساس می‌کنند و مسئله های آنها تا قبل از بارداری برطرف نشده است .
احتمالاً با تضاد فراوانی روبرو خواهند شد و هنگامی که زنان از لحاظ عاطفی احساسی تنهایی کنند امکان دارد نسبت به همسر خود احساس رنج داشته باشند .
و گفت و گو کردن و همدردی در این زمان از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشد.
عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جنسی در زمان بارداری
 • سرمشق های جنسی قبل از بارداری که شامل تعداد و همینطور دفعات نزدیکی
 • رضایت داشتن جنسی و راحتی و مهارتهای زوج در برقرار کردن ارتباط جنسی می باشد.
 • معنا و مفهوم مسئله جنسی از لحاظ هر کدام از زوج ها
 • مفهوم بارداری برای هر کدام از زوج ها و تجربه‌های قبلی در این رابطه
 • شرایط عمومی زن در زمان بارداری
 • و عوارض پزشکی تجربه شده توسط زن در هنگام بارداری
 • پیشنهادهای مراقبین بهداشتی در رابطه با برقرار نکردن روابط جنسی
 • خواسته یا ناخواسته بودن بارداری
 • ترس داشتن از آسیب به جنین و از دست دادن حاملگی در اثر برقرار کردن روابط جنسی در زمان بارداری
 • طرز جواب دهی هر کدام از زوج ها به تحولات ظاهری و بدنی زن در زمان بارداری


فعالیت جنسی در زمان بارداری
 • مطالعات نشان گر این می باشد که تمایل جنسی زنان در زمان بارداری دارای تنوع دوره ای می باشد.
 • ولی متاسفانه نظریه قدیمی و غلط در رابطه با منع کردن فعالیت جنسی در۶ هفته آخر بارداری هنوز هم پیشنهاد و ترویج پیدا کرده است.
 • که دیگر برخوردهای معمول جنسی به طور معمول خطری را شامل خواهد شد و البته از آنجایی که فعالیت جنسی می‌تواند.
 • باعث به وجود آمدن انقباضات رحمی و تغییر جریان خون رحم بشود برخی از پزشکان به زنان توصیه می‌کند .
 • که از فعالیت جنسی که به آشکار شدن هیجان های جنسی و ارگاسم منجر می شود تا حد ممکن دوری کنند.
 • که بر طبق پژوهش ها و فعالیت های جنسی زنان در زمان بارداری تحت تاثیر سرمشق های جنسی آنها قبل از بارداری بوده است.
 • که بیشتر آنها با کم شدن مقدار فعالیت جنسی در دوران بارداری مواجهه خواهد شد.
 • که با بیشتر شدن سن بارداری به طور معمول تعداد نزدیکی ها به شدت کم می‌شود.
 • ولی در پژوهش‌های متعدد هیچ ارتباطی میان مقاربت مکرر و زایمان قبل از موعود کسب نشده است.


موقعیت محدودیت فعالیت های جنسی در زمان بارداری

 • سابقه داشتن تهدید به سقط
 • سابقه زایمان زودرس
 • وجود داشتن جفت سرراهی جفتی که در پایین رحم واقع شده باشد.
 • نارسایی گردن رحم که هنگامی که طول آن در سونوگرافی کمتر از ۳ سانتیمتر باشد.
 • و گردنه رحم زودتر از موعود آماده به زایمان می شود.
 • منقبض شدن زودرس رحمی و خونریزی واژینال
 • سابقه زایمان های فراوان که بیش از ۵ بارداری می باشد.


سابقه داشتن فشارخون بیشتر در اثر بارداری
۴ هفته آخر بارداری
پارگی زودرس پرده های دور جنین
وجود داشتن بیماری های آمیزشی در همسر و یا تردید داشتن به آن
موانع فرهنگی و مذهبی و همینطور فعالیت های جنسی در زمان بارداری
در بیشتر فرهنگ ها ممنوعیتی برای فعالیت جنسی در زمان بارداری موجود نمی باشد .
بیشتر آمریکایی های مکزیکی به فعالیت‌های جنسی را برای لغزنده نگه داشتن واژن در زمان بارداری الزامی می‌دانند .
و از طرفی دیگر بعضی از فعالیت های جنسی را در همه دوران بارداری منع کرده و آن را برای مادر و جنین خطرناک دانسته اند.
که در بعضی از فرقه ها مثل هندوییسم اشخاص از فعالیت جنسی در زمان بارداری منع شده است.
ولی در شرع مقدس اسلام فعالیت جنسی در زمان بارداری مجاز می باشد و لذت بردن از این امر از حقوق هر زوجی به حساب می آید.


سرمشق علاقه های جنسی در زمان بارداری
دانشمندان چهار سرمشق را برای آشکار شدن علاقه های جنسی در زمان بارداری توصیه کرده اند:

 • بیشتر شدن یکنواخت در علاقه های جنسی در زمان بارداری
 • کم شدن میل جنسی در سه ماه اول و بیشتر شدن نسبی در سه ماهه دومو کم شدن برانگیختگی جنسی در سه ماه سوم
 • کم شدن یکنواخت علاقه های جنسی در طی بارداری
 • نبود تحولات در انگیزش جنسی در زمان بارداری


پایداری زمان بیشتر شدن هوشیاری جنسی و حساسیت در برخی از زنان می باشد.
و در برخی از موارد این حساسیت تغییری نکرده یا حتی کم شده است .ارگاسم زنان
که برخی از تحقیقات تغییراتی را در میل جنسی همسران به گزارش کردن پرداخته اند.
بعضی مردان نسبت به زنان باردار در دل خود احساس احترام خواهند کرد نمی توانند ارتباط جنسی با همسر خود داشته باشند .
و اگر همسرتان دچار اختلالاتی شده باشد که به یک روان پزشک باید رجوع کند.
ولی برخی از همسران از قبول کردن نقش پدری در آینده نگران می باشند .
مخصوصاً اگر بارداری ناخواسته باشد که باید با یک مشاوره خانواده گفت و گو کنید
منبع:مشاورکو