اینجا استارترها خیلی زود به خواب زمستانی میرن، فقط در جواب مشکل خانم استارتر باید بگم محدودیتها و حصارهایی که از تحجر مرسوم جامعه به دور خودتون کشیدید بدبختتون کرده و تا زمانی که روند معکوس رو پیش نگیرید به آگاهی و آرامش نسبی نمیرسید..
تصور کنید در آینده ای نزدیک سوژه دقیقاً عوض شه {هر چند الآن هم کم عوض نشده} و دخترها در به در دنبال شوهری بگردند که توی جامعه مردسالار اونها رو از فلاکت نجات بده اونوقت هم همین حرفها رو خواهید زد؟!
پ.ن1: توی جامعه ای که پای بست بیمار است همه به نوعی بیمارند..
پ.ن2: اگر بدنبال یه شخصیت بشدت وسواسی و استریل مثل خودتون میگردید مطمئن باشید اون مرد هیچوقت نمیتونه توی جامعه ای با استاندارهای بسیار پایین شما رو خوشبخت کنه چون نمیتونه خلاف جریان دریا شنا کنه و هر روز درجازدنش رو خواهید دید..
پ.ن3: طبیعی کردن فرهنگ و باورها بمراتب بهتر از مشاوره اجباری و کسل کننده با رواندرمانگر چاره ساز است..