مرکز مشاور ه شناخت


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2224239 – 0441
آدرس : ارومیه ، خیابان خیام جنوبی ، نبش کوچه 21 ، پلاک 283 ، طبقه سوممرکز مشاور ه یاوران


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2224239 – 0441
آدرس : ارومیه ، خیابان خیام جنوبی ، نبش کوچه 21 ، پلاک 283 ، طبقه سوممرکز مشاوره آیینه رهگشا


استان : آذربایجان غربی
شهر : میاندوآب
تلفن : 2260777 - 0481
آدرس : میاندوآب ، خیابان خالصه ، ساختمان خالصی ، طبقه سوممرکز مشاوره جمشیدی


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2223125 - 0441
آدرس : ارومیه،خیابان خیام شمالی، جنب داروخانه دکتر فتاح پور ، پلاک 36 ، طبقه فوقانی مبل شیرزاد
مرکز مشاوره راه امید


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2243350 -0441
آدرس : ارومیه ، خیابان خیام جنوبی ، روبروی داروخانه جابربن حیان ، کلینیک مهرمرکز مشاوره ربیع


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2239737 -0441
آدرس : ارومیه ، پنج راه ، مدنی 2 ، ابتدای زیرگذر ، نبش کوچه نجفیان ، مجتمع پزشکی رازکمرکز مشاوره روان نما


استان : آذربایجان غربی
شهر : ماکو
تلفن : 3226168 – 0462
آدرس : شهرستان ماکو ، خیابان امام ، بالاتر از کتابخانه عمومی کاشانی ، نبش کوچه شهید حسین زاده ، پلاک 1 ، طبقه دوممرکز مشاوره زانیاری


استان : آذربایجان غربی
شهر : سقز
تلفن : 3217069 – 0874
آدرس : سقز ، خیابان امام ، روبروی حسینیه ، طبقه سوم لوازم خانوادگی بدرآبادیمرکز مشاوره سماء


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 3459639 -0441
آدرس : ارومیه ، بلوار شهید بهشتی ، جنب بیمارستان آذربایجان ، خیابان عدالت ، پلاک 29مرکز مشاوره عرفان


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2245016 – 0441
آدرس : ارومیه ، خیابان سرداران کوچه خانباباخان، مجتمع پزشکی سرداران ، پلاک 16 ، طبقه سوممرکز مشاوره ندا


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2238352 ـ 0441
آدرس : ارومیه ، خیابان سرداران ، کوچه خان باباخان ، ساختمان آریا ، طبقه اولمرکز مشاوره هادی


استان : آذربایجان غربی
شهر : ارومیه
تلفن : 2248202 -0441
آدرس : ارومیه ، خیابان دانش یک ، جنب دبیرستان شهید چمران ، مجتمع آذربایجان ، طبقه سوم