✍روشن شدن پوست

🔹استفاده از روشور در حمام
🔹مالیدن روغن بنفشه به صورت

🔹مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات تازه و پرهیز از زیاده روی در مصرف گوشت

🔹نوشیدن روزانه شربت سرکنگبین
🔹حجامت عام و حجامت زیر چانه و حجامت صورت
🔹زالو درمانی صورت