اگر قبل از بارداری عادت به پیاده روی داشته اید همان روش را به صورت منظم ادامه دهید. اما اگر جديدا تصمیم به پیاده روی گرفته اید، با سه مرتبه در هفته و هر بار به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه شروع کنید. سپس این میزان را به ۶۰ دقیقه در هر بار و در اکثر روزهای هفته گسترش دهید. بر اساس راهنما و دستورالعمل تحرک و سلامت فیزیکی به بانوان باردار توصیه می شود که در طول هفته ۱۵۰ دقیقه پیاده روی داشته باشند. در صورت تمایل می توانید پیاده روی را تا زمان سه ماهه سوم بارداری و یا حتی بعد از زایمان نیز ادامه دهید. در هنگام پیاده روی می توانید تمرینات عضلات کف لگن را نیز انجام دهید. این تمرینات باعث تقویت و عدم شل شدگی عضلات کف الگن می شود.

منبع: نی نی سایت