سلام
سوال من کلی هستش و اینه که با کسی که میبینی که چشم دیدنتو داره چجور باید رفتار کنی ؟
اون آدم (یا آدمهای از اون قماش) خودشو بزرگ میبینه و با رفتارش نشون میده که ازت خوشش نمیاد !! آدم شری هم هست به قولی دعوایی در مورد عکس العمل های اون نوع چیکار باید کرد ؟
حتی من بخاطر خدا توی مسیر این آدم (یا ادمهای از اون قماش) سلام میکنم و سلام هم بی جواب میمونه
چی بگم ! مثل اینکه صداقت و درستی توی این دنیا زیاد جواب گو نیست و باعث میشه صاف و ساده جلوه کنی
در کل در مقابل این آدمهای شر چطور باید رفتار کرد؟ وقتی رفتار زور و ناحق ازشون میبینم و امثالهم !!!! چون میدونی منتظرن تا به قولی یه دعوا یا تشنجی راه بندازند که خودمم خوشم نمیاد با این جور آدمها سر و کله بزنم گرچه از دعوا هم بدم نمیاد و نه اینکه نتونم.

حالا پاسخ شماها چیه؟ مخصوصا مشاوران این سایت :