بعضی از افراد به سادگی دروغ می‌گویند و دروغ های کوچک که ظاهرا صدمه ای به فردی نمی زنند و حتی برای جلوگیری کردن از ناراحتی خیلی هم پر فایده می باشند.
ولی دروغ های کوچک یا پنهان کردن قسمتی از واقعیت به این علت می باشد که شاید بازگو کردن واقعیت موجب ناراحتی شریک زندگی شما بشود .
که کار منطقی و اخلاقی نمی باشد که دروغگویی می تواند تبدیل به یک گونه عادت بشود و شما را در شرایط هایی قرار بدهد .
که بدون علت و ناخواسته به دروغ گفتن بپردازید ولی این بیشتر از آنچه در مورد دروغ گفتن برای رابطه صمیمی خطرناک می باشد .
به دلیل اینکه بیان کردن دروغ همراه با این منکر شدن دیگری ارتباط متقابل می باشد به دلیل اینکه همیشه چیزی موجود می باشد .
که نباید بازگو کرد و دیگری نباید بداند این یعنی وارونه کردن واقعیت هرچند خوب یا بد و پنهانکاری کردن و انکار کردن و نادیده گرفتن یک مشکل می باشد.
و هیچ چیز را بهتر نخواهد کرد که بعضی از اشخاص دروغ های کوچک را بیان می‌کنند .


 • به دلیل اینکه به این ترتیب می‌توانند خود را از خطر در امان بدانند و این یعنی شخص مقابل شما ظرفیت قبول کردن واقعیت ندارد .
 • و با شنیدن حقیقت ها یا از کوره در می رود یا اظهار ناراحتی فراوان و افسردگی خواهد کرد و یا اینکه اگر مسئله به خود شما ربط داشته باشد.
 • امکان دارد او با خشونت یا برخورد صدمه زننده با شما رفتار کند که متاسفانه شما نمی توانید با پنهان کردن یا دروغ خودتان را در امان بدارید.
 • یا موقعیت را به عوض کردن بپردازید و واقعیت ها موجود می باشند و این شخص مقابل شما می باشد که باید آن را قبول کند .
 • بدون اینکه به خودش یاد اطرافیان صدمه بزند که پنهان کاری کردن همواره با ترس آشکار شدن همراه می باشد .
 • بنابراین در حقیقت شما هرگز در امان نمی باشید و اگر مسئله خارج از تحمل شریک شما می باشد.
 • این مشکل فردی می باشد و راهکار آن بدون تردید پنهانکاری و دروغ و وارونه کردن حقیقت ها نمی باشد.شما باید این را بدانید که اگر راستگویی شما به دیگری صدمه‌ای وارد کند باز هم ارزشمند می باشد.
که در سال‌های اول درک و شناخت ناقص از هم موجب می شود که اشخاص به یکدیگر اعتماد نکنند .
و هر از چند گاهی چیزهایی از زمان گذشته یا حال را به پنهان کردن بپردازند .

ولی یک رابطه خوب با هیچ آدمی با دروغگویی بهتر نخواهد شد.
و شما هرگز نمی توانید با یک دروغ در خودتان یا دیگری احساس مثبت به وجود آورید.
و اگر نمی‌توانید حقیقت را بیان کنید حداقل به سکوت کردن بپردازید.
و شما بالاخره یک جای این بازی اشتباه خواهید رفت و چیزی را به از دست دادن می پردازید.
که اعتماد در رابطه می باشد و برای بازسازی رابطه در این موقعیت شما احتیاج به زمان فراوانی دارید.
و شما مجبور می باشید برای بازسازی این اعتماد همه چیز را دوباره به توضیح دادن بپردازید.
که این غیرممکن می‌باشد ولی بسیار سخت است و اگر علتی برای دروغ گفتن همسر موجود نمی باشد.
به تمرین کردن بپردازید تا این عادت از سر شما بیفتد و اگر علتی برای دروغگویی موجود می باشد .
در عوض کار کردن روی دروغ های بهتر و دارای تأثیر برای برطرف کردن مشکل به کار کردن بپردازید.


دروغ یکی از بزرگترین مشکل هایی می باشد که بیشتر خانواده ها با آن روبه رو می باشند.
که می تواند زندگی زناشویی را با چالش‌های جدی مواجه کند و دروغ می تواند اثرات بسیار بدی را برای زندگی به وجود آورد.
تا جایی که موجب جدایی بشود و دروغ گویی ها نبود توانایی های ضروری اشخاص در زندگی مشترک مانند: • نبود اعتماد به نفس و نبود قدرت ابراز کردن موجود می باشد و هیچ چیز در زندگی بدتر از آن نمی باشد .
 • که بدانید همسرت و نزدیک ترین شخص در زندگی با شما صادق نمی باشد و دشوار می باشد با فردی به زندگی کردن بپردازید .
 • که به شما دروغ خواهد گفت و هر چند امکان دارد در مرحله های اولیه از کنار آن دروغ گویی بگذرید.
 • ولی بعد از مدتی اطمینان طرف نسبت به همدیگر از میان خواهد رفت و صدمه جدی را به خانواده می‌زند .
 • به طور معمول اشخاص در آغاز آشنایی و آغاز کردن روابط عاشقانه از دروغ استفاده خواهند کرد.
 • به دلیل اینکه در این مرحله طرفین برای ساختن تصویر مثبت در ذهن شخص مقابل از دروغ گفتن استفاده می کنند.
 • ولی بعد از محکم شدن این رابطه استفاده کردن از دروغ به صورت چشمگیری کم می شود.


که یکی از عوارض دروغ در زندگی بی اعتماد شدن طرفین می‌باشد و این بی اعتمادی فاصله عمیقی در طرفین به وجود می آورد.
مخصوصا اگر تعداد دفعات آن افزایش پیدا کند یا اینکه یکی از طرفین بفهمد که شخص مقابل به او دروغ گفته است.
و البته ریشه دروغ به طور معمول در نوع تربیت کردن فرد نهادینه شده و طرز تربیت کردن و محیطی که فرد در آن رشد کرده موثر می باشد .

و هر چند اغلب دروغگویی در زندگی برای به وجود آوردن یک نوع احساس امنیت و برای فرار کردن از دعوا می باشد.
در بعضی از موارد طرفین در زندگی دروغگویی را نوعی زرنگی برای پوشش دادن به ضعف‌ها و کاستی‌های خود تلقی می کنند.
در آخر باید بیان کرد که ما انسان ها برای رسیدن به آرامش و دارا بودن زندگی پر از شادی و عشق باید از این ویژگی غلط به شدت دوری کنیم.
تا بتوانیم موقعیت مطلوب را برای خود و اشخاص حاضر در زندگی خود به وجود آوریم و اگر این موضوع در خانواده ما مشکل‌ساز بشود.
نهایت تلاش خود را برای برقرار کردن صداقت در خانواده انجام دهیم.
منبع:مشاورکو