با سلام خدمت شما دوستان
بخشی از زندگی ما دردهایی هست که تجربه مب کنیم و این بخش، بخش غیرقابل اجتناب و جدایی ناپذیر ما انسان هاست، مثلا: درد از دست دادن فردی عزیز، دردر جدایی یا طلاق ، درد بیماری ، درد ناسازگاری بودن همسر، درد اقتصادی، درد تحصیلی،و....
اگر این واقعیت دردناک زندگی را نپذیریم و نخواهیم به معنای واقعی آنها را تجربه کنیم و به راه های نامطلوبی متوسل بشویم تا از عواطف و احساسات ناشی از این درد ها اجتناب کنیم بیش از پیش به دردسر و رنج خواهیم افتاد.
بنابراین ، لازمه این نگرش را که" درد بخشی جدایی ناپذیر زندگی بشری هر یک از انسان ها می باشد" را با تمام کم و کیفش بپذیریم و مطابق با این نگرش ، زندگی را تجربه کنیم .
شاد باشید


آنان که عکس یار در آئینه دیده‌‌اند
دارم یقین به قله عرفان رسیده‌اند

سرگشته‌اند به کوی دلبر و از جان گذشته‌اند

در راه عشق یار ستم‌ها کشیده‌اند

دست از طلب نکشیده و با عزم استوار

با شوق وصل اوست اگر آرمیده‌اند

نازم به فانیان رهش، کشتگان عشق

چون کالبد شکسته و سویش پریده‌اند