دروغگویی تا چه مقدار در روابط زن و شوهر موثر می باشد.
که زوجینی که به هم دروغ می‌گویند چه صدمه هایی به زندگی آنها وارد خواهد شد؟
هیچ چیز بدتر از این نمی باشد که نتوان به نزدیک ترین شخص در زندگی یعنی همسر اطمینان کرد.
قطعاً زندگی کردن با یک همسر دروغگو اصلا خوشایند نمی باشد و امکان دارد شما بار اول که دروغ میگوید.
چندان عکس العمل بخصوصی را از خود نشان ندهید ولی پس از مدتی به ندرت نسبت به او بی اعتماد خواهید شد .
و یا برخی اوقات با او به تندی و با عصبانیت رفتار خواهید کرد که بسیاری از زنان نمی توانند متوجه این بشوند.
که به چه علت همسرشان به آنها دروغ می گوید در صورتی که آنها با او به صورت صادقانه و درستی تمام برخورد می‌کنند.
و همه زندگیشان را لغو کرده اند و آنها این انتظار را دارند که همسرشان شخص قابل اعتماد زندگی آنها به حساب آید.
که چند شیوه متعدد برای رفتار کردن با همسری که دروغ می گویند موجود می باشد که اگر می‌خواهید او را به اصلاح کردن بپردازید .
پیش از اینکه زندگی خود را تلخ کنید این چند مورد زیر را در نظر داشته باشید.

خانم های فراوانی می باشند که هنگامی که همسرشان به طور مداوم به آنها دروغ می گوید این احساس به آنها دست می دهد.
که دیگر در ذهنشان احترامی برای او قائل نمی باشند و اگر شما هم جزو همین اشخاص می باشید .
می توانید پیش از اینکه همه احترام خود را نسبت به او به از دست دادن بپردازید با خود به فکر کردن بپردازید.
که به راستی به چه علت برخی از اشخاص به دروغ گفتن می پردازند تا بتوانیم با واقع‌بینی فراوان او را به درک کردن بپردازید.
که دروغ گفتن به طور معمول از سنین کم در دوران کودکی شروع خواهند شد که حتی یک کودک دو ساله می توانند به آسانی به دروغ بپردازد.

ولی هنگامی که کودک به اهمیت حرف‌ها و لغت های خود پی ببرد و متوجه بشود که بعضی از صحبت های او می تواند چه تاثیر فوق العاده ای داشته باشد.
به صورت آگاهانه آغاز به دروغ گفتن خواهد کرد که دروغ گفتن همیشه به این معنی نمی باشد که شخص می خواهد به فرد دیگری صدمه بزند .
ولی امکان دارد نتیجه نامناسب ایجاد شود که برخی از اشخاص دروغ می‌گویند به دلیل اینکه می‌خواهند خودشان را اثبات کنند.
که در حقیقت دروغ گفتن برای آنها اکنون رفتار دفاعی به حساب می‌آید که کودک به مرحله های رشد این را متوجه خواهد شد.
که دروغ می تواند او را از بیشتر عصبانیت ها و همینطور تنبیه های والدین یا اطرافیان به حفظ کردن بپردازد .
و به عبارتی دیگر دروغ می باشد که می تواند نظر مثبت اطرافیان را کسب کند و عمل ناشایست و بعد خود را به پنهان کردن بپردازد .
و همینطور اگر بخواهیم به صورت مثبت به آن نگاه کنیم با دروغ می توان دوستان را به حفظ کردن پرداخت.
یا حتی عزیزی را با هدیه غیرقابل پیش بینی غافلگیر کرد. همان طور که بیان کردیم دروغ گفتن از سن خیلی کم آغاز خواهد شد.
و در همه ما موجود می باشد این که تمام آدم بزرگ ها به نوعی به دروغ گفتن می پردازند چندان عجیب و غریب نمی باشد.
و این مسئله پر اهمیتی نمی باشد که این نکته را در نظر بگیریم که بیشتر اشخاص هنگامی که دروغ می گویند.
به هیچ عنوان علاقه ندارند به شخص دیگری صدمه بزند به طور مثال امکان دارد خیلی از ما در مورد لباس دوستمان به دروغ گفتن بپردازیم.
که زیبا می باشد در صورتی که این را باور داریم که آن لباس واقعا زشت به نظر می‌رسد.
و همین طور خیلی از ما در مصاحبه های شغلی برای افزایش دادن شانس استخدام به دروغ گفتن می پردازیم.
به فرزندانمان هم دروغ می گوییم و به آنها قول می‌دهیم که اگر شام خود را بخورند یک بستنی به آنها جایزه می دهید.
و سپس کاری انجام می‌دهیم که کودکمان بستنی را به فراموشی بسپارد به دلیل اینکه برای مغازه رفتن خیلی خسته می باشیم.


دروغ گفتن همسر به این صورت است که نمی توان بیان کرد که یک شوهر دروغگو نسبت به احساسات همسرش بی اعتنا می باشد.
که در واقع امکان دارد او به خاطر برخی برخوردهای همسرش تبدیل به یک شخص دروغگو بشود.
و امکان دارد برای یک مرد چند بار ایجاد شود که به خاطر بیان کردن یک جمله و کلمه یا به خاطر بیان کردن
جایی که رفته یا به خاطر ملاقاتی که دارا بوده مورد مواخذه قرار می‌گیرد و کار به دعوا کشیده بشود.

که برخی اوقات امکان دارد هنگامی که مردی پس از بیرون رفتن با چند نفر از دوستان خود برای یک یا دو ساعت هنگامی که به خانه برمی گردند .
از سمت همسرش بسیار سرزنش خواهد شد و زن گفته که چقدر از دوستان او بدش می آید .
که ابراز کردن باور های صادقانه و ساده در مورد خانواده زن یا یکی از ایرادهای او می‌تواند .
موجب دعوا و همین طور بیان کردن کلمه های تلخ بشود و چند ساعت وقت دو شخص را بگیرد.

در همین حالت ها می باشد که دروغ گفتن برای مردان برای حفظ شدن شخصیت و همینطور به وجود آوردن آرامش
و دوستی در خانواده تامین خواهد شد که مرد می تواند اینگونه با خود تصور کند که من این ترجیح را می‌دهم .
که در مورد کارهایم به دروغ بپردازم تا آنکه بخواهم کاری را که به آن علاقه دارم کنار بگذارم .
در همین حالت ها می باشد که زن می تواند شوهرش را تبدیل به یک شخص دروغگو کند.


منبع:مشاورکو