وسواس عبارت می باشد از تکرار کردن بدون اراده و تفکرات ناخوشایند که اگرچه شخص متوجه می‌شود.
که این تفکرات نامطلوب و غیر معمولی می باشد اما قادر به دور کردن آنها نمی باشد.
وسواس تا اندازه ای در تمام اشخاص موجود می باشد و مظاهر آن در تردید و نبود قدرت در تمرکز کردن فکری و فراموشی
و برخی اوقات کم‌خوابی مشاهده خواهد شد. وسواس وقتی غیر معمولی به حساب می آید .
که فرد مبتلا به آن متوجه می‌شود که فکری که او را به خود مشغول کرده بسیار قدرتمند می‌باشد.
و تلاش می‌کند که آن را از خود دور کند اما به دلیل اینکه قادر نمی باشد احساس می کند که فکر مذکور بر او تسلط پیدا کرده است.

وسواس یک ایده ی تفکر و احساس یا حرکت مکرر و دارای ضرر می‌باشد که با نوعی احساس اجبار و ناچاری ذهنی .
و همینطور علاقه به مقاومت در مقابل آن همراه می باشد که بیمار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت به شخصیت خود می باشد.
که از غیر معمولی بودن و نابهنجار بودن برخورد خود آگاه می باشد.
روانشناسان وسواس را بیماری می دانند که تعادل روانی و رفتاری را از بیمار دور می کند.
و او را در سازگاری با محیط دچار اشکال خواهد کرد و این نبود تعادل و اختلال دارای صورتی آشکار به حساب می آید.
دلیل به وجود آمدن وسواس

 • دلیل دقیق به وجود آمدن وسواس معین نشده است اما دلیل متعددی از جمله دلیل مربوط به مغز.
 • و همینطور عوامل ژنتیکی و محیطی در آن موثر می باشد. تصویر برداری از مغز در بیماران نشانگر این می باشد .
 • که فعالیت‌های مغز این اشخاص سرمشق دارای فرقی دارد.
 • و فعالیت‌های قسمت به خصوصی از مغز در آنها غیر معمولی به نظر می‌آید .
 • که این یافته ها نیز به هم خوردن تعادل واسطه‌های شیمیایی به خصوصی مثل سروتونین امکان دارد با بیماری در ارتباط باشد.


نشانه اختلال وسواسی

 • وسواس و افسردگی یک بیماری مزمن و طولانی مدت به حساب می‌آید که امکان دارد نشانه زمانی افزایش و زمانی کاهش پیدا کند.
 • معالجه ، نشانه بیماری را تخفیف خواهد داد بعضی از نشانه ها مدتی بعد از آغاز شدن معالجه باقی خواهند ماند .
 • که برایش در این علامت این بیماری به حساب می‌آید به طور معمول امکان دارد شخص احساس کند.
 • که اگر کار به خصوصی را انجام ندهد اتفاق وحشتناکی اتفاق می افتد.
 • یا امکان دارد مکرراً گاز و شیر آب و همینطور قفل در و غیره را به چک کردن بپردازد .
 • و اگر این کار را نکند احساس اضطراب و پریشانی و همینطور بی کفایتی به شخص دست خواهد داد .
 • وسواس چک کردن یکی دیگر از انواع وسواس به حساب می آید.

علائم های اختلال وسواس

۱. وسواس

 • تفکرات نابجا و تکرار شونده و همین طور ناخواسته و اجبار کننده می باشد.
 • تفکرات معمولی شخص را مختل خواهد کرد و باعث استعلام یا هراس خواهد شد.
 • که این تفکرات می‌توانند فجیح و جنسی و یا به طور ترس از بیماری باشد.
 • و یا مثل ترس فراوان از آسیب دیدن خود یا اشخاص مورد علاقه
 • و همینطور احتیاج شدید به اینکه باید تمام کارها کاملاً دقیق صورت گیرد .
 • و هراس داشتن از آلودگی و کثیفی اشیا و غیره می باشد.۲. اضطرار و اجبار

 • برخوردها با کارهای عمده ای می باشد که برای مدیریت کردن تفکرات وسواسی به صورت مکرر صورت می‌گیرد .
 • که شخص به این شیوه تلاش و کوشش می کند تا از دست تفکر آزاردهنده خود به خلاصی برسد .
 • مثل شستن مکرر یا چک کردن مداوم کاری که انجام داد.
 • و همین طور شمردن مکرر یک عمل مثل شمردن مکرر دفعات شست و شو .
 • و تکرار کردن کارها به طور مثال چیدن مکرر اشیا برای اینکه مرتب شوند و غیره.
 • اشخاص مبتلا در آگاهی از بیماری خود دارای فرق می باشند .
 • و امکان دارد برخی اوقات متوجه بشود که تفکرشان درست نمی باشد و گاهی عمیقاً به آن اعتقاد دارند.


به چه صورت اختلال وسواسی شناسایی میشود؟ • تشخیص دادن اختلال وسواسی با توجه به نشانه های آن
 • و همینطور تاریخچه بیماری و معاینه کردن توسط پزشک انجام می شود.
 • که وسواس اجبار به انجام دادن کار به خصوصی وقت گیر می باشد .
 • و به طور معمول بیشتر از یک ساعت در روز طول خواهد کشید.
 • و همینطور به مقدار فراوان این روال معمولی زندگی روزمره و کار.
 • و همینطور ارتباط اجتماعی یا تحصیل شخص را مختل خواهد کرد.


اختلال وسواسی به چه صورت معالجه میشود؟
معالجه اختلال وسواسی از راه مشاوره و روان درمانی و همینطور از طریق داروها انجام خواهد شد.
که داروهای ضد افسردگی بخصوصی می باشد که به واسطه های شیمیایی مغز مثل سروتونین اثر خواهند گذاشت .

برای موثر شدن این داروها و تفکرات و برخوردها امکان دارد چند هفته زمان احتیاج داشته باشد.
روان درمانی نیز از راه رفتار شناسی صورت خواهد گرفت .
با روبرو شدن به ندرت با عوامل هراس و خودداری کردن از انجام دادن کارهای بخصوص با مرور زمان استرس.
و هراس شخص کاهش پیدا خواهد کرد به طور مثال اگر وسواس در شست و شو دارا می باشید .
مکررا شی را که تصور می کنید آلوده می باشد را لمس کنید و بعد از آن دست های خود را نشوید.
و اگر این کار را به تکرار کردن بپردازید به ندرت هراس و اضطراب شما کاهش پیدا خواهد کرد.
که این کار در رابطه با تفکرات نابه‌جا نیز موثر می باشد. • بهترین شیوه استفاده کردن همزمان از دارو و روان درمانی می باشد.
 • این بیماری در زنان و مردان به طور برابر شایع می‌شود.
 • ولی شروع آن در مردان به طور معمول در سنین پایین تری صورت خواهد گرفت.
 • که با وجود این در زنان این بیماری دارای پیش‌آگهی فراوانی می باشد به این معنا که شدت و حد آن بیشتر می باشد.