توهم به زمانی دلالت دارد که یک فرد چیزی را مشاهده می کند بو می کند و می شنود و احساس می کند یا می چشد که موجود نمی باشد توهم ها یک خصوصیات بالینی عمومی بیماری اسکیزوفرنی به حساب می‌آیند مخصوصاً توهم های شنیداری که بیماران صداهایی را می‌شنوند .

توهم ها می توانند در نتیجه فاکتورهای مختلف به وجود آیند و تعدادی از آنها شامل موارد زیر می شود:


- بیماری روانی مثل زوال عقل یا اسکیزوفرنی
- استفاده کردن بیش از حد دارو یا الکل
- اختلال عصبی پیشرونده مثل بیماری پارکینسون یا بیماری آلزایمر
- از دست دادن بینایی که به تحلیل ماکولار منجر می شود.
همینطور می توانند در نتیجه خسته شدن شدید یا به علت یک فقدان اخیرا اتفاق افتاده است به وجود آید.
انواع توهم

توهم امکان دارد انواع مختلفی دارا باشد و تعدادی از آنها شامل موارد زیر می شود:
- دیداری که در این مورد چیزی را مشاهده می‌کند که موجود نمی باشد یا چیزی را که موجود می باشد به صورت غیر صحیح آن را می بیند.
- شنوایی که این نوع رایج ترین نوع توهم ها در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی به حساب می‌آیند و به درک های صدایی که موجود نمی‌باشد ربط پیدا می‌کند که در اسکیزوفرنی بیماران برخی اوقات صداهایی را می شنود که با آن صحبت می کنند اما توهم ها امکان دارد به طور نمونه به صورت سوت زدن یا هیس هیس کردن به گوش آنها برسد.
- توهم های دستوری که در این مورد به شخصی مربوط می‌شود که دستوراتی به آنها می شود که به خود یا اطرافیان باید صدمه وارد کند . این مورد نیز یک علامت معمول اسکیزوفرنی به حساب می آید.
- بویایی: این توهم ها شامل درک های رایحه‌ها به حساب می‌آید که موجود نمی باشد و به طور معمول این رایحه ها مثل بوی استفراغ و بوی ادرار و یا بوی مدفوع ناخوشایند می باشد.

- لامسه مورد طمع به زمانی اشاره می کند که شخص این احساس را دارد که مورد لمس قرار گرفته است.
- چشایی تو هم هایی می باشند که موجب می شود شخص چیزی را بچشد موجود نمی باشد.


توهم های شنوایی شایع‌ترین انواع توهم به حساب می‌آیند که در اشخاص مبتلا به اسکیزوفرنی مشاهده خواهد شد که بیمار صداهایی را خواهد شنید که امکان دارد تعریفی و انتقادی و یا سخنرانی خود به حساب آیند که این صداها همینطور امکان دارد تفسیر ها را در لحظه بر اعمال و تفکرات فرد به ابراز کردن بپردازد.
توهم های دستوری نیز امکان دارد اتفاق بیفتد که توهم شنیداری همینطور خصوصیات شناخته شده اختلال دوقطبی و ازدواج عصبی به حساب می‌آید در صورتی که می‌تواند در موقعیت فقدان سلامت روانی اتفاق بیفتد .
توهم های شنیداری می‌تواند شنیدن به صورت مستقیم کند کننده باشند در صورتی که بعضی از اشخاص می‌توانند به زندگی با این صداها به عادت کردن بپردازند مخصوصا در موقعیتی که سخنانی را می‌شنوند و خنثی یا تعریفی باشد که توهم شنیداری همینطور می تواند در نتیجه فقدان اتفاق بیافتد. این موقعیت می‌تواند منجر بشود که اشخاص باور کنند که صدای شخصی را که به آن علاقه دارند می شنوند.


توم های به وجود آمده توسط دارو که مصرف کننده داروهای ممنوع مثل کوکائین و آمفتامین ها می توانند موجب توهم بشوند که استفاده بیش از اندازه الکل علت دیگر می باشد.
این توهم ها می تواند دوره های ترک کردن دارو یا الکل در صورتی که مصرف کردن دارو به صورت ناگهانی قطع بشود به وجود آید که توهم های به وجود آمده توسط دارو به طور معمول دیداری می باشد اما امکان دارد دیگر احساس را درگیر خود کند.


توهم ها در کودکانی که دچار تب شده اند که تب بالا بعضی اوقات می‌تواند موجب می شود کودکان دچار توهم بشوند. کودک باید هنگامی که با پزشک در ارتباط می باشد خوب با آب به تأمین شدن برسد که با این وجود این توهم ها به طور معمول در عرض چند دقیقه رفع می شوند.
اسکیزو‌فرنی یکی از بیماریهای روانی بسیار خطرناک به حساب می‌آید که از زمان‌های گذشته گزارش هایی در رابطه با آشکار شدن این بیماری در اشخاص داده شده است. معالجه این بیماری به راحتی دیگر بیماری ها نمی باشد و همینطور طول معالجه آن نیز فراوان می باشد که اسکیزوفرنی یک بیماری روانی بسیار قدیمی به حساب می آید که سابقه مبتلا شدن آن به طول تاریخ بشر باز می گردد.
چهار ویژگی برای بیماری اسکیزوفرنی موجود می باشد که هنوز هم کم و بیش اسکیزوفرنی را با همین نشانه ها می شناسیم که شامل موارد زیر خواهد شد:
۱. در خود فرورفتگی یا اوتیسم
۲. دوگانگی در فکر و تصمیم گرفتن
۳. اختلال در تفکر شخص به صورتی که ارتباط میان تداعی های ذهنی دچار مشکل شده باشد.
۴. کاهش پیدا کردن یا نبودن عواطف و همینطور احساسات
نشانه مثبت اسکیزوفرنی

بیماری در تفکر ادراک و حواس پنجگانه خود مبتلا به اختلال خواهد شد که این اختلال به طور تو هم آشکار خواهد شد .این توهم خودش را به طور توهم شنوایی و بینایی نشان خواهد داد به طور نمونه بیمار صداهایی را خواهند شنید که به او دستور می‌دهد کاری را به انجام دادند بپردازد یا اشخاصی یا اشیایی را مشاهده می کنند که وجود خارجی دارا نمی باشند.
اختلال در تفکر شخص موجب در هم ریختگی ذهن و تداعی ها و علاوه بر این منجر به بی ربط گویی خواهد شد که هذیان نیز از دیگر نشانه مثبت بیماری اسکیزوفرنی به حساب می‌آید که عقیده های نادرست را در شخصی و به طور احساس بدبینی و صدمه آشکار خواهد کرد.


منبع:مرکزمشاوره ستاره ایرانیان