استقلال و قدرت مرد را با سوال کردن زیاد از بین نبرید.
آیا میدانید با بعضی از سوال ها مانند تا به حال کجا بودی ، مرد احساس بی استقلالی میکند ؟
به فکر کنترل و تغییر شوهرتان نباشید ؛ چرا که اوضاع بدتر میشود .
سعی نکنید حرف آخر را در زندگی شما بزنید .
احترام گذاشتن و دادن اعتماد بنفس به شوهر.
متوجه باشید که شوهرتان گاهی نیاز دارد با دوستانش تفریح کند .
متوجه باشید همسرتان که از سر کار می آید ؛ نیاز به محیطی آرام دارد. وقتی شوهرتان وارد خانه میشود ، لحظاتی او را در آغوش بگیرید.
در آمد شوهرتان را در نظر بگیرید و با توجه به آن خرج کنید. در مشکلات کاری مرد ؛ حداقل با زبان او را همراهی کنید.
اگر شوهرتان به هر دلیلی در مسایل جنسی کوتاهی میکند ، شما آن کمبود را جبران کنید .
زن عاقل با حرف و عملش به مرد می فهماند که جز او کسی را ندارد.
مواظب باشید کاری نکنید که شوهرتان از خانه گریزان شود.
حتی برای خرید یک نان هم از شوهرتان تشکر کنید. "خوش رو باش، مهربون باش .... توقع هیچی ازش نداشته باش. به خصوص توقع محبت."
راجع به خانواده اش هیچ حرفی نزن، اظهارنظری نکن. تحت هر شرایطی کوچکترین گلایه ای نکن. کمتر حرف بزن، فقط باهاش همراهی کن
شوهران از زنان چه می خواهند؟
خانم خوبم، کمکم کن برای فرزندانم یک قهرمان باشم. از من و از کارهای خوبی که کرده ام تعریف کن. فقط از کاستی هایم حرف نزن.
نیاز دارم که من هم همین را از تو بشنوم: « که دوستم داری و به عنوان یک شوهر و یک پدر به من افتخار می کنی». یک شوهر به تحسین و احترام دائم نیاز دارد. مشتاق است که بخش عمده آن را از همسرش دریافت کند.
به شوهرت احترام بگذار. علی رغم همه کمبودهایش اگر فکر می کنی اشتباه می کنم. راهنمایی ام کن تا به سمتی که فکر می کنی درست است بروم.
نخواه که بر من مسلط شوی و مرا به آن سو بکشانی.
وقتی دارم از خودم انتقاد می کنم. وقتش نیست که بارم کنی.
یکی از علل مهم انکه مردان خانه های خود را ترک می کنند بخاطر ان است که زنانشان نق می زنند
هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضا نمی کند چون همیشه آنرا مربوط به خود می داند
گریه کردن واسه مرد نشانه ناتوانی و ضعفشه
من از آشپزی تجملی تو خوشم می آید. اما این آشپزی دارد مانع تنهایی و خلوت گاه و بیگاه مان می شود.
خانمم به من اعتماد کن، من به تایید تو نیاز دارم.
مرا با دیگر مردها مقایسه نکن