اعتماد جواهر زندگی زناشویی به حساب می آید و اگر دروغ موجب شود اعتماد زوج‌ها نسبت به همدیگر دور بشود و زندگی به کام آن ها رو به تلخی می رود و سردی عاطفی جای صمیمیت را می‌گیرد.

حس دردناکی می باشد هنگامی که همسری دروغ بشنود که با صداقت و درستی با او برخورد کرده اید و همه زندگیتان را وقف او کرده اید. این کاملا طبیعی به نظر می‌رسد که در برابر دروغ های همسرتان عکس العمل تند از خود نشان بدهید و عصبانی بشوید ولی بدون تردید می دانید با ناراحتی راهی به جایی نخواهید برد بهتر می باشد به صورت کاملا اصولی با این مشکل رفتار کنید.

خودتان را بدون تقصیر ندانید

دلیل دروغگویی همسر خود را پیدا کنید و چه بسا در برخی از موارد دلیل دروغگویی همسر خود شما و طرز رفتار شما می باشد ارزیابی کنید و مشاهده کنید که دروغ های همسرتان تا چه اندازه به عکس العملهای شما ربط پیدا می‌کند.

یکی از پیامدهای سخت گیری های بی دلیل حساسیت بی جا و مدیریت شدید سرزنش ها و غیره توسل به دروغ گویی می باشد. در واقعیت همسرتان به دلیل برخی از برخوردهای شما تبدیل به یک دروغگو شده است به طور مثال امکان دارد همسرتان به دلیل گفتن واقعیتی از طرف شما مورد مواخذه قرار گرفته باشد و کار به دعوا و تلخی برسد.

در چنین موقعیتی بیان کردن دروغ از طرف همسر راهی برای حفظ شدن شخصیت و به وجود آوردن آرامش و دوستی می شود چه بسا با خود بیان می‌کنند که اگر در مورد کارهایم دروغ بگویم راحت تر می باشم تا آنکه بخواهم مورد توهین واقع بشوم یا از انجام کاری که به آن علاقه دارند محروم شوند.

پس بنابراین بهترین راهکار برای این که همسرتان به دروغ گفتن نپردازد این می باشد که به همسرتان احساس امنیت بدهید و موقعیتی را ایجاد کنید که او از راستگویی ترسی نداشته باشد که در عوض این که نسبت به دروغ حساس شوید به مسئله‌ی حساسیت نشان بدهید که دشواری و سختگیری در رابطه با آن بی جا می باشد و توجیه عقلی و عرفی ندارد.

تقویت کردن ارتباط عاطفی می تواند این ترس را از میان ببرد و امنیت ضروری را به وجود آورد و اگر همسرتان را کمی به آزاد گذاشتن بپردازید و اجازه بدهید که هرکدام آنطور که علاقه دارید زندگی کنید بدون تردید با مرور تبدیل به دو دوست می شوید که دیگر لزومی بر دروغ گفتن هم نمی باشد و.

البته الزامی می باشد اگر خودتان نیز در مواردی بنابر علت هایی به دروغ گفتن پرداختید آن ها را ترک کنید . از خودتان آغاز کنید و با خود و همسرتان این قول را بدهید که تحت هیچ موقعیتی دروغ نگویید.

بر برخی از دروغ ها چشم خود را ببندید

گرچه دروغ ، دروغ می باشد و همیشه امری ناپسند به حساب می‌آید و خواه یا ناخواه در زندگی با آن روبرو می شویم و مجبور به قبول کردن این حقیقت می باشیم که دروغ موجود می باشد و ما باید راهکاریی برای روبرو شدن و مقابله کردن با آن را داشته باشیم .

در اولین قدم رو به رو شدن با دروغگویی توجه به نوع دروغ می باشد و اینکه با توجه به مدت زمان رابطه تان چه مقدار دروغ شنیده اید؟

برخی اوقات زوجین دروغ های کوچک و بدون اهمیت را برای یکدیگر بازگو نمی‌کنند که تاثیر چندانی در ادامه یا قطع شدن رابطه ندارد به طور مثال همسرتان به شما بیان می کند که وقت پزشک دارد ولی در عوض رفتن به مطب دکتر به خانه یکی از دوستان خود می‌رود .

گرچه این برخورد شما را ناراحت و اذیت می کند ولی احتمالا مشکل خیلی بزرگ و جدی در زندگی تان به وجود نمی‌آورد پس بهتر می باشد همیشه این موضوع مد نظر داشته باشید که دروغ های همسرتان تا چه اندازه در زندگی و سرنوشت شما موثر می باشد .

گاهی دروغ از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشد و تأثیر چندانی در زندگی انسان نداشته و نخواهد داشت و این جا می باشد که شما می توانید از آن دروغ چشم پوشی کنید.

زن و شوهرها باید قبول کنند که برخی اوقات بیان کردن دروغ یک نفر و انعطاف‌پذیری شخص دیگر در مورد آن دروغ می تواند تنش کمتری را در زندگی به وجود آورد یعنی بعضی دروغ ها می شود به قول معروف زیر سیبیلی رد کرد.

گرچه برخی اوقات نیز دروغ های همسران آنقدر بزرگ می باشد که یکی از طرفین طاقت شنیدن تحمل آن را ندارد و به یک مشکل کاملا پیچیده منجر خواهد شد که بدون تردید نبود صداقت در مسئله هایی مانند درجه تحصیلی و شغلی و ارتباط های پنهانی و غیره جزو دروغ های کوچک به حساب نمی آیند .

به طور معمول دروغ های بزرگ موجب می‌شود یکی از طرف در حال اثبات بی‌گناهی خود باشد یا در حال مچ رفتن و پیدا کردن سرنخ هایی برای مطمئن شدن از خطاهای دیگری باشد . این کش و قوس های فراوان به رابطه ی زن و شوهر آسیب می زند یا گاهی آن را مختل خواهد کرد.

نگاهتان را عوض کنید

دست خودتان می باشد که مشخص کند که تا چه اندازه مجاز به دروغ گفتن یا شنیدن دروغ می باشد. برخی رفتارها و کلام یکی از همسران به دروغگویی منجر می شود و این در صورتی می باشد که هیچ یک قصد چنین کاری را نداشته اید ولی موقعیت‌هایی رقم می‌خورد که شما با همسرتان دروغگو شناخته شده اید .

به طور مثال همسر شما بیان می کند که تا یک ساعت دیگر در خانه می باشد ولی این یک ساعت کجا و خانه رسیدن او کجا. در اینگونه مواقع اگرچه همسرتان خود متوجه شده است که زمان به خانه آمدنش را خیلی هم صحیح نگفته اما متمایل می باشد .

در همان وقتی که به شما بیان کرده است به خانه بیاید ولی سعی و تلاش او برای عملی کردن حرفش کافی نبوده و در نتیجه حرف و عملش دوتا شده است و این تنها یک نمونه از اتفاقاتی می باشد که در زندگی خیلی از زن و شوهر ها به وجود آمده است.

در این موقعیت شما می‌توانید این موضوع را از دو زاویه مورد اهمیت قرار دهید از یک نظر می توانید اینگونه تصور کنید که همسرتان توانایی زیادی در برنامه ریزی زمانی خود دارا نمی باشند و نمی تواند کارهای خود را به طور صحیح تنظیم کند یا آنکه دلیل دیگر برای تاخیر آمدنش پیدا کند .

از نظر دیگر، اینطور به مسئله بنگرید که همسرتان شخصی دروغگو می باشد که هیچگونه اهمیتی برای شما قائل نمی باشد و شما کدام یک از این نظر ها را بیشتر به آن علاقه دارید؟ به عقیده شما کدام یک رفتار مطلوب و پسندیده ترین می باشد ؟ این امر بسیار پر اهمیت می باشد بدانید در ایجاد کردن چنین برخوردی امکان دارد شما و همسرتان هر دو مقصر شناخته بشوید.

با یکدیگر صحبت کنید

صحبت کردن یکی از راهکارهایی می باشد که قبل از آنکه بخواهید در مورد دروغگویی همسرتان با او گفت و گو کنید بهتر می باشد حسابی تفکر کنید و واکنش ها و پاسخ های او را بسنجید و به عبارت دیگر پیش بینی کنید بعد آغاز به گفت و گو کردن کنید.

بدون تردید اگر به جواب های احتمالی فکر نکنید هرگز نمی توانید به طور صحیح با او گفت و گو کنید و صحبت پرفایده و ثمربخشی را دارا باشید که با حرف زدن واکنش ها به حمله پاسخ های احتمالی همسرتان می توانید کاملا مجهز بشوید و با دست پر پیش بروید که با این شیوه شما خواهید دانست که اگر همسرتان فلان پاسخ را داد در برابر آن جواب چه عکس العملی را از خود نشان بدهید.

منبع:فارس پاتوق