سلام.همسر من خودش چندبار به کسی پیام داده و حتی من اتفاقی دیدم, وحتی با کسی دیده بودمش, اما حاضر نیست قبول کنه و همیشه منوزیره سوال میبره ,به خاطره دوفرزندم که دختر 25 ساله و پسر15 ساله دارم, نمیتوانم زندگی ام را ترک کنم, یک راهکار برای من بگین, واقعا دیگه خسته شدم از اینکه دردم را نمیتوانم به کسی بگویم و جبورم زندگی کنم