سرگرمی جدیدی که خودم اختراعش کردم اسمش هست "اسم فامیل"

تنها از اسم حیوان، میوه، خوراکیا... میشه استفاده کرد. تقلبم نداریم ...


هندونه...
ه بگو خخخخ