بعد از جراحی پلک کبودی ها و ورم ها طی 2 الی 3 هفته از بین میروند ولی نتیجه نهایی جراحی زیبایی پلک را طی سه ماه آینده خواهید دید. که تمامی کبودی ها از بین رفته و ورم ها نیز خوابیده اند.
ادامه دارد...
جراحی پلک
جراحی پلکبرای کسب اطلاعات کامل تر در زمینه جراحی پلک و جراحی پلک در تهران و لیفت ابرو و تمام انواع جراحی زیبایی به وب سایت مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک ایران مراجعه نمایید